03rd May2015

Още 78 пчелари ще получат средства за купуване на кошери

by Орало

Beehives кошерДържавен фонд „Земеделие” отпуска още 192 хиляди лева за купуване на кошери по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015г. Средствата ще получат 78 пчелари, вписани като резерви по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз”, дейност 1 „Закупуване на кошери” и сключили договори под условие.

Финансовата помощ за 78-те инвестиции по мярка Г е осигурена, защото други пчелари са се отказали от инвестициите си. Средствата за техните проекти се връщат обратно в бюджета на НПП 2014-2016 и това позволява да бъдат преразпределени към кандидатите, които са подписали договори под условие.

Освободеният финансов ресурс по програмата се разпределя между резервите, вследствие на предварително извършеното класиране чрез точкуване по мярка Г.

Списък с кандидатите с одобрени инвестиции за купуване на кошери, за които има освободен финансов ресурс, можете да видите на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в раздел Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 / Прием 2015-ВАЖНО”.

Държавен фонд „Земеделие” ще изпрати уведомително писмо до всеки от посочените в списъка кандидати, в отговор на което те трябва да потвърдят намерението си да се възползват или не от предоставения ресурс.

След прехвърлянето на средствата общо 472 пчелари ще получат финансиране за купуване на нови пчелни кошери. За реализиране на инвестициите им Фонд „Земеделие” ще изплати над 1.3 милиона лева.

19th Mar2015

Започва прием на документи за кредитиране по пчеларската програма

by Орало

Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от (more…)

06th Feb2015

Публикувано е класирането по пчеларската програма

by Орало

Списъците с одобрените кандидати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” (more…)

16th Nov2014

На 17 ноември започва приемът по пчеларската програма

by Орало

(more…)

19th Jun2014

Стартира проектът „Силата на пчелния мед”

by Орало

Проектът, финансиран по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016г, започва на 22 юни 2014г. (неделя) с инициативата „Дни на пчелния мед”. Началото на кампанията ще бъде дадено в Княжеската градина (пред Паметника на Съветската армия), в Софияот 10.30 часа.

В следващия месец „Дните на пчелния мед” ще срещнат пчелари и приятели на пчелите. Игри, много подаръци и полезна информация очакват децата от 22 юни. Героят Супер М ще запознае малките с това как се прави медът и колко е полезен. Инициативата се организира за втора поредна година от Сдружението за биологично пчеларство, с подкрепата на Европейския съюз и на Република България.

Щандове за дегустация и игри ще бъдат открити в периода 22 юни – 29 юли в градовете София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Елена и ще гостуват по един ден във всеки град. Инициативата на Сдружението за биологично пчеларство цели да спечели още приятели на пчелния мед. Кампанията може да бъде подкрепена и на Facebook страницата – https://www.facebook.com/natural.honey.eu. Основното послание – “Силата на пчелния мед”, тази година се разшири с мотото “Лъжица мед на ден и силата е с мен!”. Това лято „Дните на пчелния мед” включват интерактивна програма, която е ориентирана към широка публика – всички, които искат да научат повече за пчелния мед и желаят да го опитат.

26th Mar2014

ДФ „Земеделие” класира заявленията за подпомагане за кошери и нови пчелни семейства по пчеларската програма

by Орало

На 21 март ДФ „Земеделие” приключи предварителното класиране на заявленията за подпомагане за дейност 1 „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина” и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Класирането е на база критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Списъците са публикувани на официалната страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”/ Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период  2014-2016.

Окончателните резултати ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ “Земеделие”, след като кандидатите отговорят на уведомителните писма за отстраняване на нередности и приключване на административната обработка. Периодът за отговор на писмата е до 10 дни след получаването им.

Пчеларите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в 28-те административни области на страната.

Bee on Cosmos FlowerBiene auf Kosmeenbluete

17th Dec2013

Неправителствени организации и пчелари защитават забраната на Европейския съюз за пестициди, убиващи пчелите

by Орало

Ново проучване потвърждава заплахата за пчели при използване на неоникотиноидни пестициди (more…)

22nd Oct2013

Пчеларите получиха 5 865 000 лева за 2013 г.

by Орало

Националната програма по пчеларство за 2011-2013 (НПП) успешно приключи третата година от прилагането си (more…)

14th Aug2013

ЕК одобри Пчеларската програма за периода 2014-2016г

by Орало

Европейската комисия одобри 28-те национални програми за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти за периода 2014-2016г. (more…)

14th Aug2013

До 2 септември фонд „Земеделие” приема заявления за плащане по пчеларската програма

by Орало

Kандидатите, които имат сключени договори по Националната програма по пчеларство (more…)

10th Feb2013

Министър Найденов откри международното изложение „Пчеларство – Плевен 2013”

by Орало

(more…)

28th Nov2012

Фонд „Земеделие” отново ще кредитира инвестиции по Националната програма по пчеларство

by Орало

(more…)

Pages:«12